ontwikkel een veerkrachtig geloof

Omega Connect 5: Intimiteit

Hieronder de clip van Omega Connect 5: Intimiteit. Daaronder staat nog een Bijbelstudie die je bij deze aflevering met elkaar kunt doen.

Challenge

Ontdek hoe relevant de Bijbel is als het gaat over intimiteit met God 

Het meest bijzondere van het christelijk geloof is dat God spreekt. Niet alleen in het algemeen, maar ook heel persoonlijk. De Bijbel is het boek waarin we veel van het spreken van God tegenkomen. Niet alleen verhalen hoe Hij dat vroeger deed, maar Hij spreekt nog steeds door dit boek. 

Deze keer willen we stil staan bij intimiteit met God. Jezus zegt dat we geen slaven maar vrienden zijn. Dat staat best op spanning met de invulling die wij doorgaans aan onze relatie met God geven. De meesten van ons ervaren niet heel sterk dat er contact over en weer mogelijk is. 

Wij denken bij geloven toch vaak vooral aan het onderschrijven van waarheden, het omarmen van bepaalde waarden, het doen (of nalaten) van bepaalde dingen. Maar vriendschap met God raakt een dieper level in je leven: het gaat over vertrouwelijkheid, waardering over en weer, een hechte band.

Ik wil hier focussen op Joh.15 een deel van het gesprek dat Jezus voert met zijn discipelen vlak voordat hij gevangen genomen wordt. Alleen Johannes beschrijft wat er in deze laatste ontmoeting op tafel komt en het is duidelijk: dit gaat niet over koetjes en kalfjes!

Ik neem je mee in een aantal stappen en bij elke stap kom ik met een vraag waarmee je persoonlijk aan de gang kunt. Misschien is het goed om er eentje per dag te doen zodat je er echt aandacht aan kan geven. Lees eerst Joh. 15: 1 -18.

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.

Deze heel bekende metafoor laat zien wat de aard is van onze relatie met Jezus. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. De verbondenheid met Jezus is de absolute voorwaarde om vrucht te dragen. Hij is veel meer dan een leraar of coach: Hij is de bron waar alle leven uit voortvloeit.

 Welk beeld heb jij van je relatie met Jezus? In welke mate ervaar je Hem als degene die door jou heen stroomt, dat jij als rank los van Hem niets voorstelt? Neem de tijd om te overdenken in hoeverre dit beeld jouw relatie met Jezus kenmerkt, hoe hecht jouw band met Hem is.

Vrucht dragen is een organisch logisch gevolg.

Wij zijn geneigd geloven te benaderen als iets wat je moet doen, een soort verplichting. Maar het mysterie van onze verbondenheid met Jezus is dat Hij in ons nieuw leven teweegbrengt. Dat groeiproces gaat als vanzelf: het is niet iets wat je zelf hoeft waar te maken.

Ben jij geneigd het volgen van Jezus te zien als iets wat jij moet waar maken, iets waar jij verantwoordelijk voor bent? Wat zegt dat over de aard van je relatie? Hoe zou het je helpen om meer te zoeken naar een intieme band met Jezus?

Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem…

In Hem blijven klinkt heel mystiek en in zekere zin is dat ook zo. Verbondenheid heeft te maken met een bewust en aandachtig op Hem gericht zijn, dus zijn nabijheid zoeken, met Hem in gesprek zijn. Dat gaat veel verder dan het geloven in bepaalde waarden of waarheden.

Hoe zou je besef van de nabijheid van Jezus kunnen groeien? In welke mate zou jouw aandacht meer gefocust kunnen raken. Probeer voor jezelf uit wat bij jou al dan niet werkt: wat houd je tegen, wat zou kunnen helpen. Experimenteer met nieuwe gewoontes om meer van Hem toe te laten.

Die draagt veel vrucht, want zonder Mij kun je niets doen.

Niets kunnen zonder Hem: dat is een heel radicaal woord. Dat ervaren we toch meestal anders. Dat komt omdat we niet in de gaten hebben hoe vruchteloos onze inspanningen los van God zijn. De vraag is wat echt stand houdt, waar het in Gods ogen om gaat in ons leven.

Waarom is het zo moeilijk om afhankelijk te zijn, om toe te geven dat je zonder God niets kunt? In welke mate is jouw gevoel van eigenwaarde afhankelijk van je eigen prestaties. Wil jij jezelf waar maken, ben je bang te falen, vind je het lastig om te erkennen dat je God echt nodig hebt?  

Vrucht dragen gaat meer over wie je bent dan wat je doet.

In Gal.5:22 wordt de vrucht van de Geest beschreven: het gaat dan over liefde, blijdschap, vrede, geduld, zelfbeheersing enz. Die dingen beschrijven wie je bent, wat jou als persoon kenmerkt. Dat gaat dieper en verder dan de goede dingen die we als christen doen. Het gaat over je karakter.

Wat vind jij belangrijker, wat je doet of wie je bent? Dat blijkt het meest in hoe je functioneert als niemand kijkt. Ben jij erop uit om echt van binnenuit te veranderen? Welke van de vruchten van de Geest zou je het liefst zien groeien in je? Wat denk je dat daar voor nodig is?

Als je relatie met Jezus hecht is kun je alles vrijmoedig aan Hem voorleggen.

Jezus belooft dat je als je in Hem blijft, dus in een hechte verbinding met Hem leeft, je alles aan Hem mag vragen en dat Hij dan geeft wat je verlangt. Ik geloof dat je ervan uit mag gaan dat een intieme relatie met Jezus maakt dat jouw verlangens gaan sporen met wat Hij voor je in gedachten heeft.

Het is bij gebed belangrijk dat je afgestemd bent op het hart van de Vader, zodat je aanvoelt wie God voor je wil zijn en wat Hij voor je wil doen. Dat voorkomt dat je dingen najaagt die niet passen en het helpt om open te staan voor wat God voor je heeft. Durf jij God daarin te vertrouwen?

Dit heb ik gesproken opdat mijn blijdschap in jou is..

Blijdschap is niet iets oppervlakkigs. Het is veel meer dan het leuk hebben en probleemloos leven. Het is kenmerkend voor Jezus dat Hij juist vanwege de vreugde die voor Hem lag in staat was het kruis op zich te nemen (Hebr. 12:2). Vreugde is een krachtbron, een voorproefje van wat ons te wachten staat.

We hebben allemaal te maken met problemen, dingen die niet gaan zoals we willen. Het gaat niet altijd goed, máár het komt wel goed. Als we dat beseffen geeft dat blijdschap. Wil je leren om vanuit deze houding aan te kijken tegen alle uitdagingen die voor je liggen? Durf je God vertrouwen?

Jezus noemt je zijn vriend en neemt je in vertrouwen.

De relatie met ons gaat zoveel verder dan puur uitvoeren wat Hij van ons vraagt. Hij spreekt over vriendschap omdat Hij met ons deelt wat op zijn hart en het hart van God is. Dat gaat dus over een vertrouwelijke relatie, intimiteit, veiligheid, elkaar echt op hart niveau kennen.

In hoeverre ken je deze intimiteit? Spreekt het je aan? Voel je misschien weerstand? Is er iets wat je mogelijk blokkeert: teleurstelling, angst, een verkeerd beeld van God? Wil je tijd nemen om de woorden van Jezus te overdenken en Hem dichterbij te laten komen dan je tot nog toe kent?

 

Ontvang een link naar de gratis cursus