ontwikkel een veerkrachtig geloof

Omega Connect 4: Zingeving

Hieronder de clip van Omega Connect 4: Zingeving. Daaronder staat nog een Bijbelstudie die je bij deze aflevering met elkaar kunt doen.

Challenge

Ontdek de relevantie van de Bijbel als het gaat over zingeving.

Bijbelstudie bij de box rond zingeving.

Het meest bijzondere van het christelijk geloof is dat God spreekt. Niet alleen in het algemeen, maar ook heel persoonlijk. De Bijbel is het boek waarin we veel van het spreken van God tegenkomen. Niet alleen verhalen hoe Hij dat vroeger deed, maar Hij spreekt nog steeds door zijn boek. 

In deze challenge wil ik het hebben over de vraag hoe je zicht krijgt op jouw bestemming. Wat is Gods bedoeling voor je leven en hoe ontdek je welke stappen je mag zetten om dat te ontdekken. Ik ga daarbij in op een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen hoofdstuk 8. Daarin zet Paulus 5 begrippen op een rijtje die stapsgewijs uiteenzetten wat God met ons voorheeft.

Context: de brief aan de Romeinen is een systematische uitleg van waar het evangelie om draait. Daarbij staat centraal dat we pas echt kunnen leven door wat Christus voor ons heeft gedaan. Geloof in Hem maakt dat we deel hebben aan het nieuwe leven dat God voor ons heeft, zodat we alles wat met falen en veroordeling te maken heeft achter ons kunnen laten. In hoofdstuk 8 spitst Paulus dat toe op onze rol in deze wereld die kraakt en kreunt. We lezen Rom 8: 18-30.

De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen/dochters van God.

Wij verwachten Gods bevrijding van de schepping met alles erop en eraan. Dat is de hoop waaruit wij leven. Die hoop maakt dat we al vooruit durven lopen op wat straks ten volle realiteit zal zijn. God wil in zijn kinderen laten zien hoe vernieuwend het werk van zijn Geest is. 

Wij leven in de tussentijd: de tijd van het reeds en nog niet van Gods Koninkrijk. Het is gekomen en het moet nog komen. Het omarmen van die paradox maakt dat we niet fatalistisch achterover leunen maar volhardend bidden dat Gods liefde in en door ons zichtbaar wordt. Dat is echt een challenge… 

God heeft een plan voor ons.

De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij is onze advocaat: Hij weet waar we mee worstelen en mee te maken hebben en is erop uit dat Gods bedoeling voor ons uit de verf komt. God is dwars door alles heen bezig te zorgen dat zijn kinderen hun roeping uit kunnen leven. 

Alles werkt mede ten goede voor hen die Hem liefhebben. Dat is een fantastische belofte. Hij zegt niet dat alles goed gaat maar dat alles door Hem wordt gebruikt om ons verder tot ons doel te laten komen. Wil jij in dat vertrouwen leven en durf je zo lastige situaties tegemoet te treden?

Stap 1: God kent je door en door.

Paulus zegt dat God ons tevoren heeft gekend: we geloven dat God boven de tijd staat en dat Hij altijd al geweten heeft dat jij er zou zijn en wie jij zou zijn. Dat overstijgt ons begrip maar het is de basis van onze identiteit: God heeft ons niet alleen gewild, maar Hij houdt van ons, Hij kent ons.

Kennen is in de Bijbel hetzelfde begrip als liefhebben. De relatie met onze Vader houdt in dat we ons gekend mogen weten, dat we kostbaar zijn in zijn ogen. Hier ligt de basis van zelfaanvaarding. In hoeverre ben jij je bewust van het feit dat God je echt ziet zitten en bepaalt dat jouw zelfbeeld?

Stap 2: God heeft een bestemming voor je.

God heeft je tevoren bestemd om net te worden als zijn zoon. Dat heeft alles met onze bestemming te maken: want wat je ook doet, hoe jouw leven er ook uit ziet, God wil dat je op Jezus gaat lijken en dat houdt in dat je zijn houding overneemt, op zijn manier je plek in de wereld inneemt.

Het denken in termen van bestemming gaat allereerst om wie je bent en dat heeft invloed op wat je doet. Dus naarmate je meer op Jezus gaat lijken kan God je beter gebruiken in de concrete taken die Hij voor je heeft. Wil je erop vertrouwen dat Hij je dan ook op de plek brengt die echt bij je past!

Stap 3: God heeft je geroepen.

Het woord roeping wordt vaak gereserveerd tot speciale ambten of beroepen. Dat is een onterechte versmalling van het begrip. Elke christen heeft een roeping om in Gods Koninkrijk een rol te spelen. Het feit dat je je persoonlijk geroepen weet zorgt voor een gezond besef van onmisbaarheid.

De vraag is of jij voor jezelf beseft dat God je heeft geroepen: als dat niet zo is, ligt daar een uitdaging om God specifiek te vragen daarover te spreken. Het is ook goed om met God in gesprek te zijn over de specifieke inhoud van jouw roeping: wat legt Hij op jouw hart, wat sluit aan bij jouw gaven?

Stap 4: God heeft je gerechtvaardigd.

Dat lijkt misschien een ingewikkeld theologisch begrip, maar je zou het kunnen omschrijven als het proces waarmee God jou tot een nieuw mens heeft gemaakt: dat houdt in dat je vergeving hebt ontvangen, dat je door de Geest van binnenuit wordt veranderd om als een nieuw mens te leven.

Soms is het moeilijk om het nieuwe leven echt te omarmen omdat onze zondige neigingen nog niet weg zijn. Dan val je makkelijk tussen wal en schip. De uitdaging is om steeds meer te leven vanuit je nieuwe ik. Je mag worden wie je bent in Christus. Is dat veranderingsproces bij jou reëel?

Stap 5: God heeft je verheerlijkt.

Ook dat is misschien een ongrijpbaar begrip. Je kunt het zien als het zichtbaar worden van Jezus in jou. Rom.8 gaat erover dat Gods kinderen Gods liefde weerspiegelen omdat we steeds meer worden als Hij. Dat is waar deze wereld op wacht, het openbaar worden van de kinderen van God.

Ik kan me voorstellen dat je je niet kunt voorstellen hoe dat eruit ziet voor jou… Ik zou je willen aanraden om te bidden dat God de ogen van je hart opent om dit te herkennen. (zie Efeze 1:18) Dat geeft ons zicht op de onzichtbare dimensie van ons leven met God. 

Ontvang een link naar de gratis cursus