ontwikkel een veerkrachtig geloof

Aflevering 5: De paradox van Aanvaard zijn èn willen veranderen

Aflevering 5: De paradox van Aanvaard zijn èn willen veranderen

Hieronder staat:

  • Aflevering 5
  • Aflevering 5 (ZOOM versie)
  • De sketch van aflevering 5
  • Het interview van aflevering 5
  • De tutorial van aflevering 5
  • De overzichtspagina van tutorial 5
  • De ‘meest gestelde vragen’ van aflevering 5
  • Een fragment uit het Omega Dossier (boek)

NB: Er staat zowel een gewone versie (die je met je kring in een woonkamer bekijkt) als een ZOOM versie (voor in Corona tijd, als iedereen achter de laptop zit). De ZOOM versie is verdeeld in twee delen: Een individueel gedeelte (30 min) en het gedeelte van het groepsgesprek (45 min). In het deel van het groepsgesprek kan de kringleider de clip via ‘schermdelen’ in beeld zetten. Bij de gewone versie van de cursus lopen de clips, opdrachten en gesprekken steeds door elkaar heen.

Aflevering 5: De paradox van Aanvaard zijn èn willen veranderen

Aflevering 5: De paradox van Aanvaard zijn èn willen veranderen (ZOOM versie)

Drama

Interview

Tutorial

Overzichtspagina van de tutorial

Omega project - Poster Aanvaard en Willen veranderen Afl 5 scaled 1

Meest gestelde vragen (afl. 5)

Antwoorden door Johan Vink

1) Kun je een Bijbels voorbeeld geven van deze paradox?

Het voorbeeld van Jezus’ ontmoeting met Zacheüs komt als eerste in mijn gedachten. In Lucas 19 lees je dat de tollenaar Zacheüs nieuwsgierig is naar wie Jezus is. Je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat Zacheüs de nodige problemen had. Hij was klein van stuk, werd met de nek aangekeken en had veel vijanden. Maar Jezus heeft uitgerekend voor hem aandacht. Hij vereert hem enorm door bij hem op bezoek te willen komen. Hij zet hem als het ware in het zonnetje, hij wordt op zijn voeten gezet. Het bijzondere is dat Jezus nergens over hoeft te beginnen, hem in geen enkel opzicht hoeft aan te spreken, maar dat Zacheüs spontaan begint over de dingen die hij wil rechtzetten, waarin hij wil veranderen. Dat laat zien wat er gebeurt als je de liefde van Jezus echt leert ontvangen.

2) Is het niet gezond om jezelf te aanvaarden met je goede en slechte kanten in plaats van te denken dat je helemaal perfect kan worden?

Je bent en blijft als mens voor verbetering vatbaar. Dat is niet hetzelfde als volmaakt worden. Het is gezond om te willen groeien, je karakter te ontwikkelen. Maar je zult nooit op het punt komen dat je geen last meer hebt van verleiding, van zondige neigingen. Ik denk juist dat het een teken van volwassenheid is als je je bewust bent van je zwakke punten, en dat je ze niet verdringt of negeert. Maar de uitdaging is te leren er sneller mee te dealen. Daarbij is het ook een kunst om niet alleen bezig te zijn met het bestrijden van de negatieve kanten van je persoonlijkheid. Het kenmerkende van het leven met God is dat de Heilige Geest dingen in jou mogelijk maakt die je zelf niet kunt opbrengen. Denk aan de vruchten van de Geest (Galaten 5:22). Dus de vraag is niet primair of je perfect bent, maar of je open staat om te herkennen waar je God bij nodig hebt en te groeien in ontvankelijkheid.

3) Hoe vind ik een goede balans tussen gemakzucht en hard zijn voor mezelf?

Eerlijk gezegd denk ik dat geen van beide goed zijn. Gemakzucht leidt ertoe dat je de dingen op z’n beloop laat, en je weet waar dat toe leidt. Te hard zijn voor jezelf is ook geen gezonde houding. Zou je niet beter kunnen spreken over de balans tussen het te hoog leggen van de lat of te laag? Ik denk dat God meer in je ziet dan je denkt. Dat hoef jij echter niet te bewijzen. Als je dat probeert ga je op je tenen lopen en dat houd je niet vol. Als je God centraal stelt in je leven gaat Hij ervoor zorgen dat je groeit en dat er waarschijnlijk meer uitkomt dan je had durven hopen. Als je de lat te laag legt is er het risico dat je allerlei uitdagingen die God voor je heeft uit de weg gaat. Dan leer je minder dan mogelijk zou zijn. Als je de lat te hoog legt creëer je een ongezonde spanning en dat werkt averechts. Ambitie is prima zolang je grondhouding gezond is en je er niet op uit bent jezelf te bewijzen dat je de moeite waard bent. Want dan is het nooit genoeg. Als er geen bodem in je hart is van aanvaard zijn, loopt alles weg…

Ontvang een link naar de gratis cursus