ontwikkel een veerkrachtig geloof

Ons pleidooi OUD

Omega gelooft dat het christelijk geloof niet aan relevantie heeft ingeboet. Integendeel. Maar deze tijd vraagt wel om een doordacht, doorleefd en veerkrachtig geloof. Dit helpt ons om een betekenisvol leven te leiden: betekenisvol voor onszelf, de ander en de wereld om ons heen. Dit is een pleidooi voor zo'n geloof

Veerkrachtig geloven: tijd om te herbronnen

We beseffen dat er méér is. Wie is tevreden met de eendimensionale wereld? We verlangen naar het hogere. Dat zit in ons DNA. Maar geloof is natuurlijk meer dan spiritualiteit die je zelf invult. Het maakt uit of dat wat je gelooft werkelijk waar is, of het de reality check kan doorstaan. Jezus slaat de brug tussen boven en beneden. Persoonlijke omgang met Jezus is kern van de christelijke erfenis. Het is hoog tijd om die bron opnieuw te ontsluiten, zodat ons geloof vitaal en veerkrachtig wordt.

Op zoek naar verfrissing zonder oude bronnen te vergeten.

Op zoek naar radicaliteit zonder fanatiek of zwart-wit te worden.

Een nieuw zicht op het grote verhaal geeft perspectief

Lang is het evangelie gereduceerd tot een entreebewijs voor de hemel. Alsof de aarde er niet zo toe doet. Het grote verhaal gaat echter veel verder. Het gaat om Gods Koninkrijk: Gods verlangen de wereld te verlossen uit de spiraal van alles wat destructief is. Uw wil geschiede op aarde, hier beneden zoals hier boven. Dat raakt het hele leven: het geestelijke én alledaagse. De wereld gaat God aan het hart en Hij wil ons in navolging van Jezus betrekken bij alles wat op zijn agenda staat.

Omarmen van paradoxen leidt tot gezonde balans

Het geloof overstijgt ons rechtlijnig rationeel denken. Het evangelie zit vol ogenschijnlijke tegenstellingen die we niet in of-of termen begrijpen. Gods Koninkrijk is er en moet nog komen. We leven in een merkwaardige tussenfase waarin we moeten leren omgaan met de spanning die dat oplevert: overwinning en teleurstelling, kracht en zwakheid, antwoorden en vragen, geloof en verstand, loslaten en vasthouden, openbaring en mysterie en ga zo maar door.

Op zoek naar het radicale midden zonder compromissen te sluiten.

Op zoek naar echtheid zonder teveel om jezelf te draaien.

Authentiek zijn: kenmerk van het ware

Zolang we als christen niet van binnenuit veranderen, blijft de focus op de buitenkant: goed gedrag, je best doen en op je tenen lopen. Niemand houdt dat vol. Meer dan ooit hebben we behoefte aan echtheid. Alleen als we eenduidig zijn in het volgen van Jezus komen we uit de verf. Zelfontplooiing is de bonus van een leven waarin God op de eerste plaats komt. Als we ons gekend weten, geeft dat zicht op wie wij zijn en durven we onze bestemming uit te leven.

Empoweren: kracht én kwetsbaarheid

Niemand is tevreden als zijn leven geen toegevoegde waarde heeft. God ziet meer in ons dan we denken. Hij wil niet alleen vóór ons, maar ook dóór ons zijn werk doen. De Heilige Geest is daarbij onmisbaar. Maar het is spannend om afhankelijk te zijn. Het voelt niet altijd comfortabel en maakt ons kwetsbaar. Toch ontdekken we juist dan hoe verrassend veel God in ons heeft gelegd. Hij zet ons op onze voeten, op vrije voeten, en verandert ons van volger tot volgeling.

Op zoek naar onze plek in Gods plan zonder risico’s te vermijden.

Op zoek naar hechte relaties zonder dat dit ten koste gaat van onze eigenheid.

Durven wortelen is voorwaarde voor echte community

Verbondenheid is iets waar we allemaal naar verlangen, maar waar we tegelijk mee worstelen. Meer dan ooit voelen we dat we onze grenzen moeten bewaken. Je verbinden is niet zonder risico. Juist in die context is het de uitdaging om te gaan voor hechte relaties, en te bouwen aan gemeenschappen met een gezond klimaat. Gods familie is dé plek waarin we leren dat liefde een werkwoord is. We vinden onze individuele waarde als we individualisme loslaten en echt in contact zijn met de ander.

 

De wereld is te kostbaar om zonder hoop te leven

Het komt goed. Dat is de hoop die centraal staat in het Evangelie. Dat is dé booster die we nodig hebben om onze rol te spelen in de wereld, met alles erop en eraan. We hebben een open oog voor de realiteit en een open hart voor alles en iedereen die God op onze weg brengt. We laten ons leiden door zijn agenda, in het besef dat Hij de wereld liefheeft en belooft alles nieuw te maken. Dat slaat echter niet alleen op later, als Jezus terugkomt, maar dat doet Hij vooruitlopend daarop al in het hier en nu.

Op zoek naar onze plek hier en nu zonder ons zicht op de toekomst te verliezen.

Omega project - 2. Ontdek OmegaDossier Extra

Bestel Omega Dossier

Ontvang een link naar de gratis cursus