ontwikkel een veerkrachtig geloof

Aflevering 2: De paradox van Hemel en Aarde

Aflevering 2: De paradox van Hemel en Aarde

Hieronder staat:

  • Aflevering 2
  • Aflevering 2 (ZOOM versie)
  • De sketch van aflevering 2
  • Het interview van aflevering 2
  • De tutorial van aflevering 2
  • De overzichtspagina van tutorial 2
  • De ‘meest gestelde vragen’ van aflevering 2
  • Een fragment uit het Omega Dossier (boek)

NB: Er staat zowel een gewone versie (die je met je kring in een woonkamer bekijkt) als een ZOOM versie (voor in Corona tijd, als iedereen achter de laptop zit). De ZOOM versie is verdeeld in twee delen: Een individueel gedeelte (30 min) en het gedeelte van het groepsgesprek (45 min). In het deel van het groepsgesprek kan de kringleider de clip via ‘schermdelen’ in beeld zetten. Bij de gewone versie van de cursus lopen de clips, opdrachten en gesprekken steeds door elkaar heen.

Aflevering 2: De paradox van Heme en Aarde

Aflevering 2: De paradox van Hemel en Aarde (ZOOM versie)

Drama

Interview

Tutorial

Overzichtspagina van de tutorial

Omega project - Poster Hemel en Aarde Afl 2 scaled 1

Meest gestelde vragen (afl. 2)

Antwoorden door Johan Vink

1) Kun je een Bijbels voorbeeld geven van deze paradox?

Van Mozes wordt gezegd dat hij was als ‘ziende de onzienlijke..’ (Hebr. 11: 27). Dit hele hoofdstuk gaat over het geloof waarmee veel van de figuren uit het Oude Testament ons zijn voorgegaan. Het geloof maakte dat zij beseften dat wat God doet doorslaggevend was in hun situatie. Een mooi voorbeeld daarvan vind je in 2 Koningen 6: 17. Daar wordt beschreven dat Elisa en zijn knecht in een penibele situatie zitten, omsingeld door vijanden. De knecht is in paniek, maar Elisa stelt hem gerust en zegt dat zij die met hen zijn veel talrijker zijn dan de vijanden. En dan bidt hij tot God, dat de ogen van de knecht geopend worden. Als dat gebeurt ziet de knecht overal om hen heen hemelse strijdmachten! In de geestelijke wereld gebeurt veel meer dan we met onze ogen kunnen waarnemen. Het is voor ons essentieel te beseffen dat de onzichtbare werkelijkheid doorslaggevend is voor wat op aarde gebeurt. 

2) Hoe kan ik me meer bewust worden van de bovennatuurlijke dimensie? Ik merk er zo weinig van in mijn dagelijkse leven.

Aandacht is hierbij een sleutelwoord. Onze aandacht wordt voortdurend getrokken naar de dingen die voor ogen zijn. We staren ons blind op het zichtbare. Alles om ons heen schreeuwt om aandacht. De media spelen daarbij een enorme rol. Er is opmerkzaamheid nodig om de dingen van God te herkennen. We moeten onszelf er als het ware in trainen om stil te worden, om ons hart te richten op God. Paulus zegt: zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn (Col. 3:1-2). Dat vraagt dus focus, aandacht. Maar ook geloof: dat je de dingen die God doet of zegt als zodanig registreert en vast houdt. Daar is een proces van oefenen van je geestelijke zintuigen voor nodig.

Ontvang een link naar de gratis cursus