ontwikkel een veerkrachtig geloof

Aflevering 1: De paradox van Genade en Waarheid

Aflevering 1: De paradox van Genade en Waarheid

Hieronder staat:

  • Aflevering 1
  • Aflevering 1 (ZOOM versie)
  • De sketch van aflevering 1
  • Het interview van aflevering 1
  • De tutorial van aflevering 1
  • De overzichtspagina van tutorial 1
  • De ‘meest gestelde vragen’ van aflevering 1
  • Een fragment uit het Omega Dossier (boek)

NB: Er staat zowel een gewone versie (die je met je kring in een woonkamer bekijkt) als een ZOOM versie (voor in Corona tijd, als iedereen achter de laptop zit). De ZOOM versie is verdeeld in twee delen: Een individueel gedeelte (30 min) en het gedeelte van het groepsgesprek (45 min). In het deel van het groepsgesprek kan de kringleider de clip via ‘schermdelen’ in beeld zetten. Bij de gewone versie van de cursus lopen de clips, opdrachten en gesprekken steeds door elkaar heen.

Aflevering 1: De paradox van Genade en Waarheid

Aflevering 1: De paradox van Genade en Waarheid (ZOOM versie)

Drama

Interview

Tutorial

Overzichtspagina van de Tutorial

Omega project - Poster Genade en Waarheid Afl 1 scaled 1

Meest gestelde vragen (afl. 1)

Antwoorden door Johan Vink

1) Kun je een Bijbels voorbeeld geven van deze paradox?

In Johannes 4 wordt van de ontmoeting verteld die Jezus heeft met de Samaritaanse vrouw. Zij is in de ogen van de meeste mensen een slet. Jezus treedt haar tegemoet  met veel respect. Hij doet iets wat heel ongewoon is: Hij vraagt haar om water. Voor een jood, voor een man, was dit ‘not done’. Ze reageert dus verbaasd en Jezus prikkelt haar nieuwsgierigheid door te spreken over levend water. Die benadering leidt ertoe dat ze zich voor Hem openstelt. Maar dan begint Jezus ook over haar privé leven en de vrouw begrijpt dat Hij de waarheid over haar kent. Maar het mooie is dat zij ervaart dat deze waarheid niet haaks staat op wat Jezus haar te bieden heeft.

2) Hoe moet ik het woord waarheid opvatten in deze paradox?

Waarheid is een lastig begrip: het is meer dan een objectief feit, zoals ‘een plus een is twee’. Het is meer dan een opinie, zoals “ik vind zus of zo'”. Het is meer dan een open deur: zoals ‘elk mens is gelijk’. Het Bijbelse begrip waarheid heeft alles te maken met de bedoeling, bestemming van iets of iemand. Waartoe ben ik er? Wat past bij mij? Wat moet ik doen in deze situatie? Waarheid is dus meer dan een abstract begrip. Het best kun je het opvatten als Gods bedoeling voor jouw leven. Het gaat om de keuzes die jij het best kunt maken. En daarmee is het relationeel, want God weet wat Hij met jou voor heeft. Jezus zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”. Dat is heel persoonlijk en relationeel.

3) Is genade niet altijd goedkoop?

We zeggen vaak “genade is gratis, maar niet goedkoop”. Je kunt niets doen om het te verdienen. Het is iets wat je ontvangt zonder dat je er iets tegenover kunt zetten. Maar… het willen of kunnen ontvangen vraagt van ons dat we erkennen dat we met lege handen staan en dat we God nodig hebben. Als we vervolgens gewoon ons eigen gang gaan, met de gedachte dat we toch wel vergeving ontvangen als het mis gaat, is dat ongeloofwaardig. Op die manier hollen we de relatie met God uit. Natuurlijk blijven we dingen fout doen en moeten we het van vergeving hebben, maar God verlangt ernaar dat we ontvankelijk zijn voor wat Hij in ons wil geven aan groei en verandering.

4) Is de bereidheid te veranderen niet toch een voorwaarde voor het ontvangen van genade?

Het werkt denk ik net andersom. Als je met Gods genade in aanraking komt, krijg je oog voor zijn liefde, zijn goedheid, en die maakt dat je met Hem verbonden wilt zijn. En dan besef je ook dat er dingen zijn die je op afstand van Hem zetten. Naarmate je de relatie met Hem meer ervaart, besef je ook dat je niet zonder Hem wilt of kunt. Daardoor word je eenduidiger over de dingen die de relatie ondermijnen. Sterker nog: naarmate je meer met Hem leeft, wordt je verlangen sterker om te worden hoe je echt bedoeld bent.

Ontvang een link naar de gratis cursus